www.airport-on-rails.org

Rejon przyszłego CPL: mapa topograficzna 1:50000 z 1992 r., GGK (kratka = 2km). Naniesiona wg planów GDDKiA autostrada ma być gotowa w 2008 r.