www.airport-on-rails.org

Panoramiczny widok terenu przyszłego portu lotniczego (CPL). Zdjęcia wykonano z mostku nad Pisią Tuczną na drodze Cegłów-Osiny, tuż przy pkt wysok. 91,3m.