Centralny Port Lotniczy
–Projekt

Zarys problematyki
Geopolityka: Polska zwornikiem
Prognozy transportowe
Przyszłość kolejnictwa
Ekonomia i demografia
Zróżnicowanie gospodarcze
Obszar oddziaływania
Przyszłość lotnictwa
Prędkie koleje w służbie CPL
Teren CPL
Finansowanie
Zakończenie
Aneksy
Struktura portu lotniczego
Prędkie koleje w Polsce
Retrospekcja (Raport...)
Prehistoria projektu
Pozostałe materiały
Polityka zaniechań: PTP do 2025
Przepustowość lotnisk wzrośnie
Transport w perspektywie
30 lat
Grodzisk po raz trzeci
CPL Polski i wschodniej Europy
CPL nad skrzyżowaniem kolei
Zacofanie naszą szansą
ILUSTRACJE
INFORMACJE i linki
Strona główna

3. Prognozy transportowe

3.1. Narodowy Plan Rozwoju (NPR) – niezależnie od tego, że jego aktualny horyzont czasowy zamyka się na roku 2006 – mówi o obecnej infrastrukturze transportu, że "jest coraz bardziej odczuwalną barierą rozwoju gospodarki" i że zagraża "utratą korzyści z tranzytowego położenia Polski w relacjach zachód–wschód i północ–południe" [Dz.U. 149/04, s.10384].

Z tej racji NPR tak definiuje podstawowy priorytet: "modernizacja, przebudowa i rozbudowa sieci transportowych międzynarodowego znaczenia" [s. 10490].

Oceniając przyszłe efekty, NPR stwierdza: "Najwięcej korzyści ekonomiczno-społecznych uzyska się w Polsce w wyniku modernizacji szlaków o znaczeniu tranzytowym. [...] Poza efektami bezpośrednimi realizacji programu niezwykle istotne są efekty mnożnikowe, uzyskiwane w gospodarce dzięki realizacji projektów drogowych. Szacuje się, iż efekty te kilka razy przekraczają zainwestowane sumy" [s. 10493].

3.2. Dużo uwagi poświęca NPR kolejnictwu, wskazując przy tym na walory kolei (choćby konwencjonalnych) w zestawieniu z transportem drogowym. Ponieważ jednak wskaźnik kosztów (zarówno w tkm, jak i pkm) w transporcie drogowym jest ponad 10-krotnie większy niż w kolejnictwie, inwestycje drogowe "przyniosą znacznie większe oszczędności w zakresie kosztów zewnętrznych transportu" niż inwestycje kolejowe (do kosztów zewnętrznych zalicza się m.in.: wypadki, hałas, zanieczyszczenie powietrza, ujemny wpływ na klimat i degradacja środowiska). W dalszym ciągu czytamy więc: "Nie oznacza to jednak niższej efektywności inwestycji kolejowych. Te ostatnie będą generować dodatkowe efekty pośrednio poprzez zmniejszenie ruchu drogowego po pojawieniu się na rynku przewozów pasażerskich atrakcyjniejszej oferty kolejowej" [s. 10493]. Ta pochwała kolei jest może na wyrost, bowiem w czasowych ramach aktualnego NPR (2004–2006) zwiększenie jej atrakcyjności będzie raczej symboliczne. Natomiast uruchomienie linii dużych prędkości może przynieść skok jakościowy i wręcz lawinowe efekty.

3.3. W zakresie sieci drogowej, NPR nie wnosi nic nowego, a jedynie umieszcza realizowane już plany w kontekście europejskim. Wiemy, że w najbliższych latach na osi wschód–zachód zakończona zostanie budowa autostrady A2, a jej przebieg pokryje się dość dokładnie z planami z lat 70-tych, kiedy to zaczęto budować autostradę Berlin–Moskwa (na olimpiadę 1980 roku).

Kiedyś myślano o tym, by na autostradzie A2, w rejonie Grodziska Mazowieckiego, powstało skrzyżowanie z autostradową obwodnicą Warszawy. Południowa jej odnoga zmierzać miała ku przeprawie na Wiśle koło Góry Kalwarii. Przejmując transeuropejski tranzyt na osi zachód–wschód, obwodnica ta stworzyłaby połączenie z drogą krajową nr 8 na Katowice i drogą ekspresową nr 7 do Krakowa, a po przejściu Wisły – z drogą nr 17 do Lublina.

NPR nie wypowiada się na ten temat, a roboty w terenie polegają na modernizacji (umocnieniu i budowie obwodnic) drogi krajowej nr 50 (Sochaczew–Mszczonów–Grójec–Góra Kalwaria–Mińsk Maz.).

>Poprzednia strona      Strona główna      Do góry strony     Ilustracje     Następna strona>


Projekt (oraz witryna) sponsorowany przez
Churchill-Jankowski Enterprises Ltd
Autorzy: Bogusław Jankowski i zespół

C-J

Editor (B. Jankowski) <master@airport-on-rails.org>
Webmaster: IGR-Neomedia <neomedia@igr.com.pl>
(Initially: R. Czapski <megar@megar.com.pl>)