CPL (Baranów)

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk
Map Airpt sites
Mapa nawigacji lotniczej z rozpatrywanymi dotąd siedmioma lokalizacjami (czerwone krążki), z naniesioną A2 oraz niebieskim krążkiem CPL.
RejWLodzCPL.jpg
Rejon Warszawa-Łódź: CPL w odległości 1/3 od W-wy i 2/3 od Łodzi.
Mp-B2_37MB1240_1.jpg
Równina mazowiecka 30-40 km na zachód od Warszawy: mapa topograficzna 1:50000 z 1992 r. (kratka = 2km). Miejsce na CPL w środku, 3 km na północ od przecięcia przyszłej autostrady z przedłużoną CMK.
mp-b2_37mb1240_2.jpg
Rejon przyszłego CPL: mapa topograficzna 1:50000 z 1992 r., GGK (kratka = 2km). Naniesiona wg planów GDDKiA autostrada ma być gotowa w 2008 r.
Mapatop 50CPL_1.jpg
Szlaki transportowe wokół CPL.
HPIM1609_1.jpg
Zdjęcie lotnicze i proponowane szlaki transportowe w rejonie CPL.
Bar_aerial3_2MB.jpg
Zdjęcie lotnicze terenu, gdzie proponowany jest CPL (CODGiK GUGiK, 1997).
CPL transp_routes.jpg
Obecne, planowane i proponowane szlaki transp. na zachód od W-wy (szkic).
panorama CPL.jpg
Panoramiczny widok terenu przyszłego portu lotniczego (CPL). Zdjęcia wykonano z mostku nad Pisią Tuczną na drodze Cegłów-Osiny, tuż przy pkt wysok. 91,3m.
HPIM1344.jpg
Widok z wieży kościoła w Baranowie na północny wschód, na teren przyszłego CPL.
HPIM1345.jpg
Szosa z Baranowa na północ, ku Pułapinie.
HPIM1347_1.jpg
Skrzyżowanie dróg koło Osin, 1,5 km na północ od Baranowa, na płd-zach. skraju CPL. Widok w kier. Baranowa.
hpim1348_1.jpg
Skrzyżowanie dróg koło Osin, 1,5 km na północ od Baranowa, na płd.-zach. skraju CPL. Widok w kier. południowozachodnim.
HPIM1349_1.jpg
Skrzyżowanie dróg koło Osin, 1,5 km na północ od Baranowa, na płd.-zach. skraju CPL. Widok w kier. północnym.
HPIM1350_1.jpg
Skrzyżowanie dróg koło Osin, 1,5 km na północ od Baranowa, na płd.-zach. skraju CPL. Widok w kier. północnowschodnim.
HPIM1351_1.jpg
Szosa poprzeczna Cegłów-Osiny w kier. płd-zach., z mostku nad Pisią Tuczną, przy punkcie 91,3m.
HPIM1397.jpg
Wschodni skraj przyszłego CPL: szosa Cegłów-Izdebno Kośc. w kier. południowym.
HPIM1398.jpg
Wschodni skraj przyszłego CPL: szosa z Cegłowa na północ.
HPIM1494_1.jpg
Zachodni skraj przyszłego CPL: szosa Baranów-Nowa Pułapina-Cybulszczyzna, widok z mostku nad Pisią Tuczną na południe.
HPIM1496_1.jpg
Zachodni skraj przyszłego CPL: szosa Baranów-Nowa Pułapina-Cybulszczyzna, widok z mostku nad Pisią Tuczną na północ.
HPIM1117.jpg
Betonowy las, czyli 42 filary pod A2, w miejscu przecięcia z przedłużoną CMK-ą. Widok od płn-wschodu, wzdłuż projektowanego wiaduktu ku zachodowi.
HPIM1122.jpg
Betonowy las z bliska. Na słupie koło głowy napis identyfikujący wykonawcę.
CPL 42 pylons.jpg
Betonowy las: 42 filary pod wiadukt A2 nad przedłużeniem CMK.
HPIM1276.jpg
Betonowy las składa się z 7 rzędów, każdy po 6 słupów. Przez 25 lat popękał beton, a pręty zbrojeniowe zardzewiały, mimo plastykowej ochrony.
HPIM1268.jpg
Rzędy filarów oddalone są od siebie o ok. 25 m. Sześć słupów w rzędzie dźwigać miało jezdnię o szerokości ok. 30m.
HPIM1270.jpg
Spojrzenie wzdłuż planowanej autostrady, w kierunku zachodnim. Całkowita długość wiaduktu: 7*25m plus oba skraje = 200m.
pylons.jpg
Betonowy las zimą
road.jpg
Trzy kilometry pustej szosy Izdebno Kościelne–Cegłów, na wschodnim skraju lotniska.
© Krzysztof A. Siemiński


KOLEJE

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk
Szlaki PKP.jpg
Szlaki międzynarodowe wg PKP (mapka sprzed 10 lat). Lokalizację CPL (czarny kwadracik) wyznacza przecięcie dwóch szlaków czerwonych.
KolWEur1_6MB1222.jpg
Wschodnia Europa: proponowane linie kolejowe dużych prędkości.
CPL CMK start.jpg
Północny kraniec CMK (widok na południe).
BStadtb.jpg
Berlińska linia średnicowa (tylko 60 km/h) (Deutsche Bahn AG).
ICE China.jpg
Projektowany pociąg dużej prędkości (200 km/h) dla Chin [© Siemens].
Fkft-KolnHal WiedWerske.jpg
ICE3 na nowej linii Kolonia-Frankfurt: 300 km/h.
Fkft-KolnHallerbWerske.jpg
ICE3 na nowej linii Kolonia-Frankfurt: 300 km/h.
koln-fkft116kb.jpg
ICE3 na nowej linii Kolonia-Frankfurt: 300 km/h (efekt zależy od ogniskowej obiektywu).
HPIM1248_1.jpg
Podwójny skład TGV Duplex (piętrowy) na linii Paryż–Lyon.
Foto: Peter Schokkenbroek [http://home.hetnet.nl/~pschokk].
mappkolwep.jpg
Polska sieć kolejowa 1842 - 2000
© Wielka Encyklopedia PWN, 2003, tom 14. s. 122
Zróżnicowanie gęstości sieci wyznacza granicę między zaborem pruskim/niemieckiam a rosyjskim. Po I i II wojnie światowej doszły linie zielone i niebieskie.
lyon.jpg
Magistrala TGV omija Lyon od wschodu (Michelin 1:200 000, 1997).
palack.jpg
Nowe perony (czołowe) Dworca Centralnego w Warszawie sięgną do stacji metra Centrum, czyli pod plac Defilad.


LOTNISKA

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk
bbi_luftbild.jpg
BBI - projektowany berliński port lotniczy (animacja) Foto: Berliner Flughäfen.
BBI aerial layout.jpg
BBI - berliński port lotniczy (projekt). Foto: Günter Wicker (Photur) / Berliner Flughäfen.
munchapplan.jpg
Plan portu Monachium (Flughafen München).
MunchAp816.jpg
Monachium z lotu ptaka. Foto: Werner Hennies FMG.
HPIM0927_2.jpg
Plan portu Hong Kong - Chek Lap Kok (wg Civil Engineering).
HPIM0908_7.jpg
Paryski port Charles de Gaulle w Roissy (z mapy Michelin, 2003 r.).
HPIM0940_1.jpg
Ateny-Spata: stan aktualny i docelowy (wg Civil Engineering).
bangkok.jpg
Bangkok-Suvarnabhumi: plan portu (źródło: http://www.airport-technology.com/projects/ bangkok).
HPIM0915_2.jpg
Denver, Colorado będzie największym portem świata (110 mln pasaż/rok): już teraz ma 6 dróg startowych, a dojdzie 6 dalszych. Dojazd wyłącznie drogowy. [G. Evans et al., Denver International Airport-the world"s biggest, Civil Engineering, 1998, 126, Feb.].
HPIM0915.jpg
Denver, Colorado w 1998 r. [to samo źródło co poprzednio].
frkftapexpan.jpg
Plan rozbudowanego portu lotn. Frankfurt: czwarta droga startowa wysunięta ku północnemu zachodowi.
frkftapexpt3.jpg
Terminal 3 powstanie na południowo-wschodnim skraju frankfurckiego lotniska (pirsy, ułożone jak ramiona półgwiazdy, będą miały od 350 do 650 metrów długości).


INNE ILUSTRACJE

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk
IntLotKol.jpg
Integracja lotnisk z prędkimi kolejami w Europie środkowo-wschodniej (wersja polska).
airrailece.jpg
Integracja lotnisk z prędkimi kolejami w Europie środkowo-wschodniej (wersja angielska).
HPIM1660.jpg
Stacja Gołąbki, widok na zachód. Lewym skrajem (w wykopie) wkroczy do Warszawy transeurop. magistrala dużej prędkości.
HPIM1641_1.jpg
Okolice Warszawy (PPWK, 2004) i okolice Paryża (Michelin, 2002)
Obie mapy w skali 1:200 000 obejmują obszar 85 km x 120 km
––– koleje dużej prędkości
––– autostrada A2 i autostradowa obwodnica Warszawy
= CPL.
HLG map
Główne Osie Ponadnarodowe wg Grupy Wysokiego Szczebla (HLG)
ponadnarowe osie multimodalne
priorytetowe osie drogowe
priorytetowe osie kolejowe
priorytetowe osie wodne śródlądowe
HS network
Europejska sieć kolei dużych prędkości w 2020 roku (wg UIC)
linie dużych prędkości 
linie zmodernizowane
pozostałe linie
AmStQu2.jpg
Mapa Michelin 1:200 000: fragment Amiens-Saint Quentin (100 km na północ od Paryża): prosta droga powstała kilkaset lat temu, kręta autostrada kilkanaście lat temu.


MSZCZONÓW

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk
Mszc50tys678KB.jpg
Rejon Mszczonowa na mapie topogr. 1:50000 (GGK, 1992): różnice poziomów sięgają kilkunastu metrów (kratka = 2 km). Znaki < wskazują miejsca, skąd wykonano zdjęcia.
HPIM1366.jpg
Mszczonów. Widok wzdłuż drogi kraj. nr 8 na południe.
HPIM1368.jpg
Mszczonów. Widok wzdłuż drogi kraj. nr 8 na północ, koło Adamowic.
HPIM1428.jpg
Mszczonów. Widok na południowo-zachodnie południe ze skrzyżowania 500m na wschód od przejazdu pod CMK, na drodze do Gurby.
HPIM1371.jpg
Mszczonów. Widok wzdłuż CMK na północ, z mostku koło wsi Powązki.
HPIM1374.jpg
Mszczonów. Widok wzdłuż CMK na południe, z mostku koło wsi Powązki.


BABSK

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk
Babsk50tys600KB.jpg
Rejon Babska na mapie topogr. 1:50000 (GGK, 1992): różnice poziomów sięgają kilkudziesięciu metrów (kratka = 2 km). Znaki < wskazują miejsca, skąd wykonano niektóre zdjęcia. Kopczyk, z którego wykonano kilka zdjęć, to czarna piramidka na trójkątnym rozwidleniu dróg.
HPIM1375.jpg
Szosa katowicka (nr 8) półtora km na północ od Babska (położonego 30 m niżej w kotlinie), widok na południe. Po prawej stoi tablica widoczna na następnym zdjęciu.
HPIM1378.jpg
Tablica przy szosie katowickiej, półtora kilometra przed Babskiem. Widok na pierwszy kilometr proponowanej lokalizacji.
HPIM1379.jpg
Babsk. Widok od wytwórni pasz na północ. Lasek z prawej, to wzgórze 184,7m n.p.m.
HPIM1380.jpg
Babsk. Dalszy odcinek drogi z wytwórni pasz na północ.
HPIM1382.jpg
Babsk. Lasek na wzgórzu 184,7m widziany od połudn. zachodu (z drogi od wytwórni pasz).
HPIM1383.jpg
Babsk. Widok na północ z kopczyka 800m na płn.-zachód od wzgórza 184,7m.
HPIM1384.jpg
Babsk. Widok północnowschodni z kopczyka 800m na płn.-zachód od wzgórza 184,7m.
HPIM1386.jpg
Babsk. Widok z kopczyka (800m na płn.-zachód od wzgórza 184,7m) na południowo-wschodni wschód.
HPIM1389.jpg
Babsk. Widok z spod lasku na skraju stoku, 1300 m na zachód od kopczyka, czyli 2000m od wzgórza 184,7m.
HPIM1390.jpg
Babsk. Widok z lasku na skraju stoku, 1400 m na zachód od kopczyka, czyli 2100m od wzgórza 184,7m (poziom: 22 metry poniżej wzgórza).
HPIM1392.jpg
Babsk. Widok ze wzgórza 184,7m na zachód.
HPIM1395.jpg
Babsk. Widok ze wzgórza 184,7m na wschód (w kier. szosy katowickiej).
F1320015.jpg
Babsk-Chrzczonowice. Szosa katowicka (nr 8) w kierunku północnym.
F1320018.jpg
Babsk-Chrzczonowice. Szosa katowicka (nr 8) od strony Kowies w kierunku południowo-zachodnim.

Strona główna | CPL (Baranów) | Koleje | Lotniska | Inne ilustracje | Mszczonów | Babsk

Projekt (oraz witryna) sponsorowany przez
Churchill-Jankowski Enterprises Ltd
Autorzy: Bogusław Jankowski i zespół

C-J

Editor (B. Jankowski) <master@airport-on-rails.org>
Webmaster: IGR-Neomedia <neomedia@igr.com.pl>
(Initially: R. Czapski <megar@megar.com.pl>)