www.airport-on-rails.org

Wschodnia Europa: proponowane linie kolejowe dużych prędkości.