www.airport-on-rails.org

Zdjęcie lotnicze terenu, gdzie proponowany jest CPL (CODGiK GUGiK, 1997).