www.airport-on-rails.org

Rejon Warszawa-Łódź: CPL w odległości 1/3 od W-wy i 2/3 od Łodzi.