www.airport-on-rails.org

Równina mazowiecka 30-40 km na zachód od Warszawy: mapa topograficzna 1:50000 z 1992 r. (kratka = 2km). Miejsce na CPL w środku, 3 km na północ od przecięcia przyszłej autostrady z przedłużoną CMK.