www.airport-on-rails.org

Betonowy las z bliska. Na słupie koło głowy napis identyfikujący wykonawcę.