CENTRALNY PORT LOTNICZY
Projekt na lata 2006–2030

The CENTRAL POLAND AIRPORT PROJECT

Centralny Port Lotniczy - Projekt

Zarys problematyki
Geopolityka: Polska zwornikiem
Prognozy transportowe
Przyszłość kolejnictwa
Ekonomia i demografia
Zróżnicowanie gospodarcze
Obszar oddziaływania
Przyszłość lotnictwa
Prędkie koleje w służbie CPL
Teren CPL
Finansowanie
Zakończenie
Aneksy
Struktura portu lotniczego
Prędkie koleje w Polsce
Retrospekcja (Raport...)
Prehistoria projektu
Pozostałe materiały
Centralny port lotniczy i koleje dużych prędkości
Polityka zaniechań: PTP do 2025
Przepustowość lotnisk wzrośnie
Transport w perspektywie
30 lat
Grodzisk po raz trzeci
CPL Polski i wschodniej Europy
CPL nad skrzyżowaniem kolei
Zacofanie naszą szansą
ILUSTRACJE
INFORMACJE i linki
Strona główna

Optymalne miejsce na Centralny Port Lotniczy Polski (CPL) znajduje się na równinie mazowieckiej, 36 km na zachód od Warszawy, gdzie przedłużona na północ Centralna Magistrala Kolejowa przetnie się najpierw z autostradą A2 i nieco dalej z przyszłą transeuropejską magistralą dużej prędkości Berlin-Moskwa. Miejsce to wyznaczyli bezwiednie projektanci CMK i A2 już 30 lat temu (mapa).

Na idealnie płaskim terenie rolniczym (zdjęcie lotnicze) w gminie Baranów (powiat Grodzisk Maz.) może powstać największy port lotniczy wschodniej Europy. Na perony pod centralnym terminalem CPL dojedziemy prędkimi pociągami (220-350 km/h) z Warszawy w 12 min., z Łodzi w 28 min. a z Krakowa, Katowic i Poznania w 55 min.

Trzy kilometry na zachód od CPL, z węzła na autostradzie koło Grodziska, może wyjść obwodnica autostradowa Warszawy, w kierunku Góry Kalwarii (szlaki).

Realność tego projektu wynika (a) z prognozy Unii Europejskiej, że do roku 2030 Polska osiągnie dzisiejszy poziom PKB (na mieszkańca) Francji, (b) z faktu, że Unia popiera bardziej budowę kolei niż dróg i (c) z oczywistości, że polskie równiny to raj dla prędkich kolei.

Summary & Prologue
Income-Driven Demand for Air Travel
Air/Rail Modal Split: Competition or Symbiosis?
EU Injections and Priorities
Could Backwardness Offer an Advantage?
An Interim Solution
The International Dimension
Funding & Conclusion

FUTURE INFLUX OF ASIANS INTO EUROPE
(Letter to DG TREN, February 2008)
RAIL-AIR INTEGRATION:
From Competition to Complementarity (Abstract of presentation at HighSpeed Congress, Amsterdam)
RAIL-AIR SYNERGY:
Balanced transport as a prerequisite of sustainable growth (Railway Market - CEE Review, No. 2-2008)
IN PURSUIT OF AIR-RAIL-ROAD INTEGRATION (Railway Market - CEE Review, No. 2-2007)
TOWARDS AN INTEGRATION OF EUROPEAN TRANSPORT
(Railway Market - CEE Review, No. 1-2007)
EUROPEAN TRANSPORT POLICY IN PERSPECTIVE
THE PROSPECTS OF A-R-R INTEGRATION
AIR-RAIL INTEGRATION
ILLUSTRATIONS
NEWS
Homepage

Poland's current economic growth promises a rapid rise in GDP, to the present per-capita level of most West European countries, by 2025. The planned Central Poland airport (CPL) could attract passengers from other continents, notably Asia, if it were serviced by two intersecting high-speed railway lines: a northward extension of CMK, which runs to the south (Katowice, Cracow) and was built to high-speed specifications 30 years ago (photo), and the mythical Berlin-Warsaw-Moscow high-speed railway that would initially link Warsaw with Łódź via CPL (planned lines). The proposed area is perfectly flat (panorama) and sparsely populated (map). The land is tilled by farmers who live in nearby villages (aerial photo).


Editor/Author: Bogusław Jankowski <master@airport-on-rails.org>

visitors since 1.09.2006
Licznik
 

Webmaster: IGR-Neomedia
<neomedia@igr.com.pl>